In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3599
Zakładki : 6
Odsłon : 2802868

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

e-faktura:


Jeśli chcą Państwo otrzymywać e-fakturę na adres e-mail zamiast faktury w formie papierowej, prosimy o przedłożenie "Zgody na wystawianie elektronicznej faktury przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich".  plik

 

Podatki:

Deklaracja na podatek rolny plik

Deklaracja na podatek leśny plik

Deklaracja na podatek od nieruchomości plik

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych plik

Informacja o gruntach plik

Informacja o lasach plik

 

Działalność gospodarcza:

 
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej plik

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plik

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste:


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące plik

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego plik

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące plik

Zgłoszenie pobytu stałego plik

Wniosek o wydanie dowodu osobistego plik

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodze osobistym plik

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodze osobistym plik

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL plik

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych plik

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym plik

Formularz zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dowodu osobistego plik

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych plik

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych plik

Wniosek o aktalizację danych w rejestrze danych kontaktowych plik

Wniosek o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych plik

 


Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy budowlane:

Nadanie nr porządkowego nieruchomości plik

Przeznaczenie w Planie/Studium plik

Decyzje o warunkach zabudowy plik

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego plik

 

Sprawy mieszkaniowe:

 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego plik

Wniosek o wykup mieszkania komunalnego plik

USC


Oświadczenie  rodzica  (opiekuna ) o zgodzie na zmianą nazwiska lub imienia dziecka plik

Oświadczenie dziecka ( w wieku powyżej 13 lat ) o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska plik

Wniosek o odtworzenie   (ustalenie ) treści aktu zgonu plik

Wniosek o odtworzenie ( ustalenie ) treści aktu małżeństwa plik

Wniosek o odtworzenie (ustalenie)  treści aktu urodzenia plik

Wniosek o przyjęcie oświadczenia (uznanie ojcostwa) plik

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa ( dziecko poczęte lecz jeszcze nienarodzone) plik

Wniosek określenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego plik

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego plik

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego plik

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą plik

Wniosek o wydanie 3 odpisów bezpośrednio po sporządzeniu plik

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego plik

Wniosek o zmianę imienia dziecku plik

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska plik

 

Ewidencja obiektów noclegowych

 

Informacja dotycząca zasad oraz obowiązku zgłaszania obiektów noclegowych do ewidencji plik

Rozporządzenie określające minimalne wymagnia odnośnie wyposażenia plik

 

Do złożenia w Urzędzie Gminy:

Wniosek o wpis do ewidencji plik

Karta informacyjna obiektu plik

 

Do złożenia w Państwowej Straży Pożarnej:

Wniosek o wydanie opinii przeciwpożarowej plik

Lista kontrolna zabezpieczeń przeciwpożarowych plik

 

Do złożenia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej plik 

Wniosek o objęcie obowiązkowym nadzorem sanitarnym plik 

 

Ochrona zabytków

 

Wniosek o dotację z bużetu gminy na ochronę zabytków plik

 

Deklaracje dotyczące wysokosci opłat

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe plik

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe plik