In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Użytkowników : 23
Artykułów : 2968
Zakładki : 6
Odsłon : 2203219

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 08 SIERPNIA 2018 ROKU (ŚRODA) O GODZ. 10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH UL.KOLEJOWA 2A ODBĘDZIE SIĘ XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4 .Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na XXXIX sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytanie radnych
7. Sprawy różne.
8 .Podjęcie uchwał: 
8.1 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
8.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 D Radomierz – Janowice Wielkie w km 0+000 do 3 +130, Etap I” w 2018; 
8.3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok;
8.4 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie;
8.5 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/179/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
8.6 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Janowice Wielkie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8.7 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Janowice Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8.8 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/168/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
9. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
10. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Paweł Pawłowicz