In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Użytkowników : 2
Artykułów : 2826
Zakładki : 6
Odsłon : 2031463

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

plinki

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 26 CZERWCA 2018 ROKU (WTOREK O GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ OSP JANOWICE WIELKIE UL. KOLEJOWA 2A ODBĘDZIE SIĘ XXXIX SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4 .Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8 .Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie;
8.2 zmiany uchwały nr XXIV/104/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli;
8.3 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Janowice Wielkie;
8.4 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie;
8.5 zmiany uchwały Nr XVII/98/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
8.6 wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcie przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezonach letnich zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie; 
8.7 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na rzecz najemcy;
8.8.nadania nazwy ulicy we wsi Janowice Wielkie
8.9 dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie;
8.10 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok; 
9. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Janowice Wielkie przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku. 
11. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
12. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
Paweł Pawłowicz