In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Użytkowników : 22
Artykułów : 2914
Zakładki : 6
Odsłon : 2145115

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 1 MARCA 2018 ROKU (CZWARTEK) O GODZ.10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ OSP JANOWICE WIELKIE UL. KOLEJOWA 2A ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na XXXIV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z wykorzystania środków z LGD Partnerstwo Ducha Gór.
7. Podjęcie uchwał: 
7.1 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Janowicach Wielkich i nadania jej statutu
7.2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
7.3 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie
7.4 w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
7.5 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
7.6 w sprawie podziału Gminy Janowice Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
7.7 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w roku 2018”
7.8 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
7.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na 2018 rok
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku. 
9. Sprawozdanie Wójta Gminy Janowice Wielkie z realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - za 2017 rok.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
13. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.
14. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Paweł Pawłowicz