In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Użytkowników : 23
Artykułów : 2967
Zakładki : 6
Odsłon : 2201164

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 28 GRUDNIA  2017 ROKU (CZWARTEK) O GODZ.10:00 W  SALI  KONFERENCYJNEJ OSP JANOWICE WIELKIE
UL. KOLEJOWA 2A                    
 ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH, KTÓREJ PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie  międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na  XXXIII sesji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
6.1  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania Alkoholizmowi , Narkomanii oraz Pomocy w rodzinie w Janowicach Wielkich na rok 2018  
6.2  w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie zatwierdzonych uchwałą Nr   XXIV/124/2017  z 26 stycznia 2017 roku w związku z przedłużeniem czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Janowice Wielkie na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.
6.3  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janowice Wielkie na rok 2017
6.4  w sprawie Budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018:
         a.  odczytanie projektu uchwały budżetowej
         b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
         c. opinia komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnej o projekcie uchwały budżetowej
         d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
         e. głosowanie nad projektem  uchwały budżetowej
6.5  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2018-2025
6.6 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice Wielkie
7. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
8.Sprawy różne
9 .Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
10.Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
11.Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy.  

                                                                                      

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                w Janowicach Wielkich
/-/ Paweł Pawłowicz