In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Użytkowników : 23
Artykułów : 2967
Zakładki : 6
Odsłon : 2201218

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

wies

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
W DNIU 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU (CZWARTEK) o godz. 10:00
W SALI KONFERENCYJNEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W RADOMIERZU
odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich,
której porządek obrad przedstawia się następująco:

 
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o podjętych uchwałach na XXIX i XXX sesji Rady Gminy. 
6. Informacja Wójta Gminy Janowice Wielkie w sprawie przygotowania Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich im. Wandy Rutkiewicz oraz przedszkola do nowego roku szkolnego 2017/2018
7. Omówienie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2017 roku. 
8. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Janowice Wielkie za rok 2016
9. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony 
2) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2023,
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/82/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2017. 
10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej 
11. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
12.Sprawy różne
13.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich. 
14.Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
15.Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Paweł Pawłowicz